Fremtidens boligsociale arbejde er sikret

Så kom svaret. Landsbyggefonden har godkendt præansøgningen for det boligsociale arbejde i Kolding fra 2014 til 2017, som Boligselskabet Kolding, AAB Kolding, Lejerbo Kolding og Kolding Kommune har sendt af sted. Det betyder konkret, at det boligsociale arbejde i fremtiden bliver samlet i ByLivKolding.

Alle boligafdelinger, som var med i præansøgningen, er godkendt.

- Fordi vi har lavet en samlet ansøgning, kan vi nu arbejde endnu mere med hele kvarterer og i helheder på tværs af områderne med boligsociale indsatser i Kolding, siger boligsocial konsulent fra ByLivKolding Mette Hagesen.

På kortet kan du se, hvor i Kolding der vil være boligsocialt arbejde i fremtiden.

Læs resten

Venskabsfamilier styrker kvarteret

Efter fire år under boligsociale vinger i Munkebo, er kvarterets venskabsfamilieprojekt afsluttet og evalueret.

Det specielle ved Munkebos variant er, at projektet har haft fokus på, hvordan venskabsfamilierne indirekte kan være med til at styrke hele kvarteret. Dén vinkel er der sat fokus i en ny folder, som ByLivKolding har været med til at lave.

Klik på ‘Expand’ i midten af feltet neden under for at se folderen i fuld størrelse.

Projektet har kørt fra 2008 til 2012 i Munkebo og blev støttet af det tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrer og Integration. Den primære samarbejdspartner var Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp, som har flere års erfaringer med at understøtte venskabsfamilier. Frivillignet fortsætter med skabe venskabsfamilier i hele Kolding, og den boligsociale medarbejder i Munkebo vil stadig formidle kontakten mellem potentielle deltagere i Munkebo og projektets koordinator.

Folderen er en kort præsentation af det specielle ved venskabsfamilier i Munkebo og giver en række anbefalinger til andre, der er i gang eller vil i gang med lignende projekter.

Flere frivillige i Brændkjær

Dekoration til juleafslutning

Der var stort fremmøde til juleafslutning på Brændkjærs nye tradition: fællesspisning

Den nyeste status for de boligsociale projekter i Brændkjær ligger nu på ByLivKoldings hjemmeside. Her kan du bl.a. læse, hvordan frivillige arrangerer fællesspisning og skaber nye netværk i kvarteret.

Hvert halve år bliver der gjort for de boligsociale indsatser. Det sker i samarbejde mellem ByLivKolding og de boligsociale medarbejdere.

Links til de enkelte status
- Skovvejen
- Skovparken
- Munkebo
- Brændkjær
- Fjordparken

Mohammed voksede med Ambassaden

Fra sort får i BMW til aktiv frivillig og klubleder med vilje og viden. Værestedet Ambassaden var med til at forandre 30-årig Mohammed Ajjawi.

Der er stille foran Ambassaden i Skovparken denne formiddag, men om et par timer strømmer det til med børn og unge. Stedet begyndte som en skurvogn i 2004, men er i dag et aktivt hus for børn og unge i mange aldre.

Mohammed Ajjawis storebror kommer forbi på havetraktoren. Han er i dag ejendomsfunktionær hos AAB Kolding, mens Mohammed Ajjawi er leder af værestedet Hyperhulen i KFUM’s klublokaler bag Dronning Dorothea Skolen. Begge var de med til kæmpe for at få Ambassaden op og stå, og der er ingen tvivl om, at stedet har betydet meget for dem begge.

”Ambassaden har udviklet mig. Det har været en stor åbenbaring i mit liv,” siger Mohammed Ajjawi i dag. Ikke langt fra Ambassaden, begyndte den nedtur, som sendte ham i en helt anden retning i hans første tid i Danmark.

Mohammed Ajjawi1

“Den gamle Mohammed fra Libanon kom op i mig igen, og jeg stræbte efter at vide mere og være med. Jeg voksede med opgaven. Da vi fik det realiseret, så fik jeg lysten til at hjælpe yngre generationer,” siger Mohammed Ajjawi om Ambassaden.

Læs resten

Taster sig til netværk

Et nyt samarbejde mellem ByLivKolding og AOF har forankret undervisning i boligområderne til gavn for beboerne.

11 deltagere i dyb koncentration, kun afbrudt af grin og underviserens susen over gulvet. Det er middag i Forsamlingsbygningen i Brændkjær, og der er it-undervisning på skemaet. Alle deltagerne er beboere i Brændkjær, som har et ønske om at blive bedre til at bruge en computer.

Ved siden af hinanden sidder Lone Hein og Kirsten Hansen. De bor på samme vej, men de kendte ikke hinanden, inden de begyndte på kurset. De mener, det er positivt, at undervisningen foregår lige rundt om hjørnet.
Brændkjær undervisning 3”Det gør det nemt og lige til,” siger Kirsten Hansen. Der er en munter og god tone, selvom det er med at holde øjne stift rettet mod tasterne, når computersproget ikke er inde under huden endnu.

”Men der er en god stemning, og så var der fx kage til kaffen i dag. Det er da hyggeligt,” fortæller Lone Hein, som sammen med Kirsten Hansen mener, at kombinationen af læring og samvær i lokalområdet er godt. Læs resten